Verantwoordelijkheid
 

Ouderraad

Samen met de leerkrachten wil de ouderraad van Parkschool het voor de kinderen op school extra plezierig maken door allerlei activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

Om die te kunnen betalen, vraagt de ouderraad van de ouders een vrijwillige bijdrage. Daarnaast verkrijgt de ouderraad inkomsten uit subsidie oud papier, Jantje Beton collecte en rente-inkomsten spaarrekening. In een jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de besteedde ouderbijdragen en de daaraan gerelateerde activiteiten. In de ouderraad hebben zowel ouders als personeelsleden zitting. 

 

Welke activiteiten worden georganiseerd of ondersteund?

Enkele activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd of ondersteund zijn:

  • Sinterklaasviering (cadeautjes voor kinderen uit de onderbouw en surprisegeld voor de kinderen uit de bovenbouw)
  • De Kerstviering
  • Etc