Eigenheid

"Ik mag er zijn en kan mijzelf creatie uiten en presenteren."
Het is belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en om te delen wat hem/haar bezighoudt. Op de Parkschool doen wij dit onder andere in kringgesprekken. We delen persoonlijke informatie, filosoferen, discussiëren, houden boekenkringen en bespreken het nieuws van de dag.

Daarnaast kunnen de leerlingen zich op verschillende gebieden creatief uiten. De Parkschool biedt atelierlessen, technieklessen, creatief tekstschrijven en nog veel meer. De creaties worden gepresenteerd aan medeleerlingen maar ook aan ouders.