Verantwoordelijkheid
 

Voldoende beweging

Omdat wij voldoende aanbod hebben met betrekking tot beweging van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School.
Sporten

Op de Parkschool is structureel een (naschools) sportaanbod voor de groepen 1 t/m 8. Het aanbod is gericht op kennismaking met zoveel mogelijk verschillende sporten/beweegvormen zodat kinderen kunnen ontdekken waar hun belangstelling ligt. Diverse sportverenigingen verzorgen dit aanboden worden de activiteiten in of in de nabijheid van de school gegeven. Na deze periode worden kinderen en hun ouders gestimuleerd lid te worden van een sportvereniging zodat de gezonde leefstijl voortgezet kan worden. In samenwerking met de beweegcoach en de vakleerkracht gymnastiek brengt de school de conditie en beweegresultaten van de kinderen in beeld om een juiste aanpak te kunnen realiseren voor verdere ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen. 

 

Binnen de school is er voldoende aanbod met betrekking tot beweging. De onderbouw heeft dagelijks een beweegmoment en de midden en bovenbouw heeft 2x per week minimaal 45 minuten gym. Naast deze beweegmomenten geven wij lezen doormiddel van bewegend leren en bieden wij schoolzwemmen aan in grope 4 en 5.

 

 Albums

Album: Kinderraad verkiezingen 
Album: Letterfeest groep 3 
Album: groep 7/8 
Album: Delftse Hout 
Album: Voorjaarsontbijt 
Album: Sinterklaas 2020 
Album: Schoolreis bovenbouw 
Album: Afscheid Nico 
Album: Thema dino's groep 1/2A 
Album: Groep 6 prinsenhof 
Album: Thema herfst groep 1/2 A 
Album: Voorlezen kinderboekenweek groep 3&7 
Album: Woorden leren groep 3 
Album: schoolreis 2019 groep 3 t/m 8 
Album: Sportdag 2019 
Album: sneeuw 
Album: Muziekles groep 5 
Album: sinterklaas 2018 
Album: schoolontbijt groep 3 
Album: Prinsenhof 
Album: Thema circus groep 1/2A 
Album: schooljudo groep 3 
Album: Soepmaken groep 5 
Album: schooljudo groep 5/6 
Album: groep 7 prinsenhof 
Album: Sportdag 
Album: Kerst