Onze school

De Parkschool is een van de twaalf openbare basisscholen behorende tot de stichting Librijn
(openbaar onderwijs Delft/Rijswijk). 
De Parkschool is een samenvoeging van twee Librijnscholen: de Omnibus en de Freinetschool, locatie Jac.P.Thijsse en is op 1-9-2014 van start gegaan in het nieuwe Brede Schoolgebouw (juli 2014 opgeleverd ).

 

 

De Parkschool is toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Parkschool is een Freinetschool, Freinetscholen gaan uit van de ervaringen van kinderen en maken dit vertrekpunt van het onderwijs. Meer over Freinetonderwijs leest u hieronder (uitgangspunten van de school) en op: www.freinet.nl/nl/pedagogiek.