Nieuws

02 november 2018

Toestemming foto/video

U heeft aan het begin van het schooljaar een
formulier meegekregen waarmee u wel of niet
toestemming geeft voor het publiceren van foto’s
in de nieuwsbrief of op de website en dergelijke.


Toestemming foto/video
Dank aan alle ouders die het formulier hebben
ingeleverd. Maar er zijn ook nog heel veel
formulieren niet ingeleverd. Zou ik dit alsnog zo
spoedig mogelijk willen doen aub?!
Donderdag 15 november komt er een Japanse
tv-ploeg bij ons op school filmen, omdat ze onze
school zo bijzonder vinden. We willen dan wel
heel graag weten of uw kind wel of niet op de film
mag.