Nieuws

11 februari 2019

Kinderraad

De afgelopen week hebben de leerkrachten in
groep 5 t/m 8 nog wat meer verteld over de
kinderraad. Alle kinderen hebben goed na kunnen
denken of ze misschien hun klas willen
vertegenwoordigen in de kinderraad.


Kinderraad
Volgende week gaan de kinderen die graag in de
kinderraad willen zich presenteren aan de groep.
Op vrijdag 15 februari worden dan in de klassen
verkiezingen gehouden en dan wordt bekend wie
er in de kinderraad komen.