Nieuws

28 januari 2020

Gezonde school

DE PARKSCHOOL IS GEZOND

 

De Parkschool is een Gezonde School op drie gezondheidsthema’s:

1. Welbevinden 

2. Voeding

3. Bewegen en sport


Gezonde school
 

DE PARKSCHOOL IS GEZOND


De Parkschool is een Gezonde School op drie gezondheidsthema’s:

1. Welbevinden 

2. Voeding

3. Bewegen en sport

Dat houdt in dat de school veel activiteiten inzet die bijdragen aan het welzijn van alle leerlingen en voor schoolpersoneel. Dat activiteiten worden ingezet die gezond eten en drinken stimuleren en ondersteunen. En alle leerlingen voldoende gymles krijgen van een vakleerkracht, school zwemles geeft en dagelijks in en om school veel aan spel en bewegen wordt gedaan. 

De Parkschool is trots op het vignet Gezonde School. Hiermee laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

De activiteiten zijn vastgelegd als schoolgezondheidsbeleid in het schoolplan.

School heeft een:

 

Gezond voedingsbeleid = eet- en drinkafspraken

De Parkschool heeft een gezond voedingsbeleid op school met een gezond traktatiebeleid, afspraken over (fruit)tussendoortjes in de ochtendpauze en voorbeelden van een gezonde lunch 

Een actief sport- en bewegingsaanbod

De leerkrachten gaan dagelijks twee keer per dag naar buiten om met de leerlingen te bewegen. Gymlessen krijgen ze van de vakleerkracht in de gymzaal in school en in het zwembad. Ook na schooltijd is er regelmatig sportaanbod in de wijk en dat wordt georganiseerd door de buurtsportcoach.

Samenwerking met ouders en vergroten van de ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol in het aanleren van gezond gedrag en het welbevinden van de kinderen. School zoekt steeds de samenwerking op om gezamenlijk activiteiten te doen en ouders te vragen om bijvoorbeeld te helpen met het maken van gezond eten en drinken. 

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Joline van Lier

Functionaris Gezondheidsbevordering 

Adviseur Gezonde School en 

Gezonde Kinderopvang 

 

GGD Haaglanden

Tel. 0683636797

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer