Gymnastiek

Welkom bij de pagina van gym:

Op woensdag en vrijdag zijn er voor de groep 3 t/m 8 gymlessen. Alle leerlingen zijn verplicht te douche na de gymles. De kinderen moeten zorgen dat ze de volgende items mee brengen voor de gymles:

  • gymbroek, mag niet dezelfde broek zijn als buiten de lessen.
  • gymshirt, mag niet hetzelfde t-shirt zijn als buiten de lessen.
  • handoek
  • schone onderboek
  • gymschoenen, zijn niet verplicht maar worden aangeraden. De schoenen mogen niet buiten gedragen worden.