Gymnastiek

Welkom bij de pagina van gym:

Op dinsdag en vrijdag zijn er voor de groep 3 t/m 8 gymlessen. Alle leerlingen zijn verplicht te douche na de gymles. De kinderen moeten zorgen dat ze de volgende items mee brengen voor de gymles:

  • gymbroek, mag niet dezelfde broek zijn als buiten de lessen.
  • gymshirt, mag niet hetzelfde t-shirt zijn als buiten de lessen.
  • handoek
  • schone onderboek
  • gymschoenen, zijn niet verplicht maar worden aangeraden. De schoenen mogen niet buiten gedragen worden.

BERICHTEN

03 okt 2018 - Welkom bij de pagina van gymnastiek
Hallo allemaal, 

 

Ik ben meester Erwin en sinds 1 december 2017 werk ik op De Parkschool. Ik geef op dinsdag en vrijdag de gymlessen aan de groepen 3 tot en met 8 in de mooie gymzaal van onze school. Door de enthousiaste kinderen en de gezellige sfeer is het ontzettend leuk om aan de kinderen gymles te geven.

 

Alle kinderen zijn verplicht na de gymles te douchen. De kinderen moeten zorgen dat ze de volgende items mee brengen voor de gymles:

  • gymbroek en gymshirt (mag niet dezelfde broek en shirt zijn als buiten de lessen),
  • handdoek, 
  • schone onderboek en
  • gymschoenen. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar worden voor de veiligheid wel aangeraden (de gymschoenen mogen niet buiten gedragen zijn/worden). Zou u de naam van uw kind in de schoenen willen schrijven?

 

Groetjes, 

Meester Erwin