Groep 4

BERICHTEN

24 sep 2018 - Taal
In groep 4 zijn we gestart met een nieuwe methode voor taal en spelling: “Staal” heet de methode.

Bij elke les taal is een uitleg in het ‘bronnenboek” met erbij een kort filmpje. Erna worden opdrachten gemaakt in het bijbehorende schrift.

Op dit moment is het thema : SPEL.

Alle lessen taal gaan over dit thema; wat heb je nodig voor een spel? Spelregels, een bord, hoeveel spelers, opdrachten, afspraken die je samen maakt..en natuurlijk wel eerlijk spelen, en sportief zijn, dus tegen je verlies kunnen.

Spel kan ook sport zijn, of fantasie. Je kunt er van alles bij bedenken.

Uw kind mag ook een spel mee nemen naar school.


24 sep 2018 - spelling
Spelling gaat op dit moment over :

HAK woorden, die schrijf je zoals ze klinken,                                                                          LUCHT woorden, alle woordjes met -cht op het eind,

ZING woorden, waarbij een -ng- in het woord zit.


24 sep 2018 - Schooljudo
Preview foto En ook nieuw is dat we 4 x JUDO krijgen op woensdagmiddag. Dit vinden de kinderen heel erg leuk. En het is leerzaam, want met de judo wordt ook veel gedaan aan respect tonen naar elkaar toe. Het is een zelfverdedigingssport zonder agressie.