Nieuws

03 september 2018

Schooljaar ‘18-'19

Er zijn dit jaar wat dingen veranderd. Bekijk deze punten goed!

Schooljaar ‘18-'19
Nieuwe leerkrachten
In groep 4 kunt u Lili Oud begroeten. Zij werkt
voorlopig wat extra omdat Anja Langenhuizen
deze vakantie tijdens haar verblijf in een
ziekenhuis in Italië opgenomen is geweest.
In groep 1/2A en 1/2B begroeten we Elise van Es.
Zij staat op maandag en dinsdag voor groep 1/2B
en op donderdag en vrijdag voor groep 1/2A.
Verder begroeten we in groep 1/2A nog Brenda
Zeegers als nieuwe onderwijsassistente.
Op tijd komen
De schooldeur gaat 's ochtends om 8.15 uur open
en sluit om 8.25 uur, zodat we om 8.30 uur met
de lessen kunnen beginnen!
Ziek en beter melden
Ziek melden kan vanaf dit schooljaar alleen door
de ouders (dus niet door broertjes en zusjes) en
hetzelfde geldt voor beter melden. Mocht uw
kind weer beter zijn, wilt u dan naar school bellen
om dit te laten weten (met name de groepen 3
t/m 8). Mocht er onderweg naar school iets met
uw kind gebeuren dan weten wij of we in actie
moeten komen